Skip to main content

Bibeln är en oskattbar skatt för både judar och kristna, och dess karaktär av Guds ord har hållits intakt genom historien. Den har aldrig blivit ”omgjord” eller förändrad på något sätt. Gamla testamentet är detsamma som det alltid har varit, med samma texter och samma budskap som när det först sammanställdes. Likaså gäller detta för Nya testamentet.

När det kommer till översättningar av Bibeln, så är noggrannheten avgörande. Varje gång en ny översättning görs, utgår man från de äldsta handskrifterna för att säkerställa att den ursprungliga texten bevaras. Översättarna har alltid strävat efter att behålla den exakta innebörden av texten och undvika förvanskningar. År 2000 gjordes till exempel en ny översättning till svenska för att uppdatera det föråldrade språket i den gamla översättningen från 1917.

Trots att vissa formuleringar kan skilja sig något mellan olika översättningar är innebörden och budskapet detsamma. Det är därför givande för troende att läsa olika översättningar av Bibeln, kanske till och med på olika språk, för att få en djupare förståelse och upptäcka nyanser i texten. Men oavsett vilken översättning man läser, är Bibelns budskap konsekvent och evigt relevant för kristna över hela världen.

För oss kristna är Bibeln inte bara en bok, den är Guds levande ord som talar direkt till våra hjärtan och sinnen. Genom att läsa och reflektera över dess texter får vi vägledning och styrka i vår tro, och vi upptäcker nya aspekter av Guds kärlek och nåd varje gång vi öppnar dess sidor. Bibeln är en källa till tröst i tider av prövning och en vägledning i vårt dagliga liv som kristna.

Dessutom är Bibeln inte bara en bok om det förflutna; den är också en bok om framtiden. Genom dess profetiska texter får vi inblick i Guds planer för mänskligheten och förståelse för de sista dagarna. Det är en påminnelse om att Guds ord är tidlöst och att hans löften är sanna, oavsett vilka prövningar vi möter i livet.

Så för oss kristna är Bibeln en oumbärlig del av vår tro och vår identitet. Den är en källa till sanning och vägledning i en värld som är fylld av förvirring och osäkerhet. Genom att hålla fast vid Guds ord och låta det leda våra liv, kan vi finna frid och glädje i Guds närvaro varje dag.