Skip to main content

En församling är mer än bara en samling människor som samlas tillsammans. Det är en gemenskap av troende som delar en gemensam tro på Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. I Bibeln beskrivs församlingen som Kristi kropp, där varje troende är en del av helheten och har en viktig roll att spela.

Församlingen är en plats där vi samlas för att tillbe Gud, studera Hans ord i Bibeln och växa i vår tro tillsammans. Det är också en plats där vi stödjer och uppmuntrar varandra, delar våra glädjeämnen och bördor, och tjänar varandra och vårt samhälle med kärlek och medlidande.

Men församlingen är mer än bara de som samlas i en byggnad på söndagar. Det är en levande gemenskap som sträcker sig över tid och rum, som omfattar alla kristna troende runt om i världen. Vi är en del av en global församling som har funnits genom historien och som kommer att fortsätta att existera i evighet, förenad genom vår gemensamma tro på Jesus Kristus.

För oss kristna är församlingen en viktig del av vår tro och vår identitet. Det är en plats där vi finner gemenskap, vägledning och styrka för vår andliga vandring, och där vi tillsammans strävar efter att leva ut Guds kärlek och nåd i världen.

”För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt. 18:20)

”Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus.” (1 Pet. 2:5)

”Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.” (1 Pet. 2:9–10)

”De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt.” (Apg. 2:42–44)

”Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.” (1 Tim. 3:15)

”Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.” (Ef. 2:19–20)

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” (Joh. 15:16)

”Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet.” (Gal. 3:27–29)