Skip to main content

Gamla Testamentet

1 Mos.

1 Moseboken

2 Mos.

2 Moseboken

3 Mos.

3 Moseboken

4 Mos.

4 Moseboken

5 Mos.

5 Moseboken

Jos.

Josua

Dom.

Domarboken

Rut

Rut

1 Sam.

1 Samuelsboken

2 Sam.

2 Samuelsboken

1 Kung.

1 Kungaboken

2 Kung.

2 Kungaboken

1 Krön.

1 Krönikeboken

2 Krön.

2 Krönikeboken

Esra

Esra

Neh.

Nehemja

Est.

Ester

Job

Job

Ps.

Psaltaren

Ords.

Ordspråksboken

Pred.

Predikaren

Höga V.

Höga Visan

Jes.

Jesaja

Jer.

Jeremia

Klag.

Klagovisorna

Hes.

Hesekiel

Dan.

Daniel

Hos.

Hosea

Joel

Joel

Amos

Amos

Ob.

Obadja

Jona

Jona

Mika

Mika

Nah.

Nahum

Hab.

Habackuk

Sef.

Sefanja

Hagg.

Haggai

Sak.

Sakarja

Mal.

Malaki

Nya Testamentet

Matt.

Matteus

Mark.

Markus

Luk.

Lukas

Joh.

Johannes

Apg.

Apostlagärningarna

Rom.

Romarbrevet

1 Kor.

1 Korintierbrevet

2 Kor.

2 Korintierbrevet

Gal.

Galaterbrevet

Ef.

Efesierbrevet

Fil.

Filipperbrevet

Kol.

Kolosserbrevet

1 Tess.

1 Tessalonikerbrevet

2 Tess.

2 Tessalonikerbrevet

1 Tim.

1 Timoteusbrevet

2 Tim.

2 Timoteusbrevet

Tit.

Titus

Filem.

Filemon

Hebr.

Hebreerbrevet

Jak.

Jakobs brev

1 Petr.

1 Petrusbrevet

2 Petr.

2 Petrusbrevet

1 Joh.

1 Johannesbrevet

2 Joh.

2 Johannesbrevet

3 Joh.

3 Johannesbrevet

Jud.

Judas

Upp.

Uppenbarelseboken