Skip to main content

Bibeln.nu är inget annat än en webbplats som publicerar innehåll som har med Bibeln och den Kristna tron att göra, vi länkar till olika nyttiga Kristna kanaler, och rekommenderar Kristna böcker som hör till den sunda läran samt besvarar olika frågor och svar om Bibeln.

Arbetet bakom Bibeln.nu är 100% ideellt. Vi bekostar själva den årliga kostnaden för hemsidan samt övriga utgifter som uppstår. Vi är därmed inte intresserade av gåvor i form av pengar för vårt arbete vi gör för Gud genom Bibeln.nu hemsidan, då vi som står bakom hemsidan har redan blivit välsignade med ett vanligt arbete vid sidan om för försörjning.

Vi har däremot gjort det möjligt för dig att stödja oss på andra sätt. Läs mer här om du är intresserad.

Du hittar oss på Instagram: Bibeln.nu och på TikTok: Bibeln.nuu