Skip to main content

Inte minst under kyrkans första tid kom det många ’väckelser’ som byggde på ett falskt budskap. I dag kan vi vara tacksamma över att de inte kom att prägla kyrkan mer än de gjorde. De togs emot med jubel men de stämde inte med evangeliet. Det fanns människor som prövade och fann att främmande tankar kommit in.

Nya evangelier är i regel ’bättre’ än originalet. Entusiasmen är därför inget bra mått på budskapets äkthet. Under och tecken förekommer även utanför kyrkan och ger heller ingen säker ledning.

I den karismatiska väckelsens spår har vi nåtts av ett budskap som är mer än 50 år gammalt – trosförkunnelsen. Problemet är dock inte att det är för gammalt utan att det är för nytt. Eftersom det varken stämmer med Bibeln eller erfarenheten skapar det onödig splittring och förvirring.

Sven Reichmann som själv tidigare samarbetade med trosförkunnare redovisar en biblisk prövning med utblickar mot egna erfarenheter.

Klicka här för att ladda ner boken i PDF-format