Skip to main content

JESUS KRISTUS I JESAJA

Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder… Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” (Jesaja 9:1,6)

 


Judarna skulle ha ett förhärdat hjärta mot Messias
Jes 6:9-10
Joh 12:37-40

Messias skulle tala i liknelser
Jes 6:9-10
Matt 13:13-15

Messias skulle komma från Davids hus
Jes 7:13-14
Matt 1:1

Messias skulle födas av en jungfru
Jes 7:14
Luk 1:31-35

Barnet som föddes skulle vara Immanuel – Gud med oss
Jes 7:14
Matt 1:21-23

Innan Messias skulle träda fram skulle Assyrien och Israel bli övergivna
Jes 7:16
Luk 2:1, Jesus trädde fram århundranden senare

Messias skulle vara en stötesten för det judiska folket
Jes 8:14
Rom 9:32-33

Messias skulle göra det möjligt för troende att bli Guds barn
Jes 8:18
Heb 2:13

Messias skulle ha sin tjänst i Galiléen
Jes 9:1-2
Matt 4:12-17

Messias skulle vara ljus och glädje åt hedningarna
Jes 9:1-3
Luk 2:28-32

Messias skulle födas som ett barn
Jes 9:6
Luk 2:11

En Son skulle bli given
Jes 9:6
Joh 3:16

Messias skulle vara kung
Jes 9:6
Joh 18:37, Upp 19:16

Messias skulle vara Gud
Jes 9:6
Joh 1:1-3, Heb 1:1-3

Messias skulle vara rådgivare
Jes 9:6
Kol 2:3

Messias skulle vara evig
Jes 9:6
Joh 8:58

Messias skulle uppenbara den evige Fadern
Jes 9:6
Joh 14:9

Messias skulle komma med frid
Jes 9:6
Joh 14:27

Messias skulle få Davids tron
Jes 9:7
Luk 1:32

Messias skulle komma från Isais avkomma
Jes 11:1
Luk 3:23-32

Messias skulle komma från Nasaret
Jes 11:1
Matt 2:23

Herrens Ande skulle vila över honom
Jes 11:2
Matt 3:16-17

Messias skulle ha en Ande av vishet
Jes 11:2
Matt 13:54, Luk 2:40

Messias skulle ha en Ande av kunskap
Jes 11:2
Joh 7:15

Messias skulle ha Anden av råd
Jes 11:2
Joh 7:46

Messias skulle ha Anden av styrka
Jes 11:2
Apg 10:38

Messias skulle ha Anden med kunskap om Herren
Jes 11:2
Joh 7:29, 8:55

Messias skulle ha Anden med fruktan för Herren
Jes 11:2
Joh 8:29

Messias skulle inte döma till det yttre
Jes 11:3
Joh 2:24-25, 7:24

Messias skulle döma de fattiga med rättvisa
Jes 11:4
Mark 12:41-44

Messias ska döda den ogudaktige med sin muns ande
Jes 11:4
2 Tess 2:8

Messias skulle komma från Isais rot
Jes 11:10
Luk 3:23-32

Messias skulle komma för alla folk
Jes 11:10
Apg 13:47-48

Messias skulle ha Davids nyckel
Jes 22:22
Upp 3:7

Han skulle besegra döden
Jes 25:8
Upp 1:17-18

Messias skulle vara hörnstenen
Jes 28:16
1 Pet 2:4-6

Den som tror på honom ska inte behöva fly
Jes 28:16
Joh 3:16

Messias skulle vara rik på frälsning
Jes 33:6
Apg 4:12

Messias skulle vara rik på vishet och kunskap
Jes 33:6
Kol 2:3

Messias skulle öppna ögonen på de blinda
Jes 35:5
Mark 10:51-52

Messias skulle få döva att höra
Jes 35:5
Matt 11:5

Messias skulle få lama att gå
Jes 35:6
Matt 11:5

Messias skulle bota den stumme
Jes 35:6
Matt 9:32-33

En röst i öknen skulle bereda vägen åt honom
Jes 40:3
Mark 1:3

Messias skulle vara Gud
Jes 40:3
Fil 2:5-7

Han skulle uppenbara Guds härlighet
Jes 40:5
Joh 1:14

Han skulle komma med lön en dag
Jes 4010
Upp 22:12

Messias skulle vara en herde
Jes 40:11
Joh 10:11

Messias skulle vara Herrens tjänare
Jes 42:1
Matt 12:18

Guds Ande skulle vila över Messias
Jes 42:1
Matt 3:16-17

Messias skulle behaga Gud
Jes 42:1
Matt 17:5

Messias skulle förkunna rätten för folken
Jes 42:1
Matt 12:18

Messias skulle inte bruka våld
Jes 42:2-3
Matt 12:18

Messias undervisning skulle gå ut till havsländerna
Jes 42:4
Apg 1:8

Messias skulle vara ledd av Gud
Jes 42:6
Joh 5:19-20

Messias skulle vara ett förbund
Jes 42:6
Matt 26:28

Messias skulle vara ett ljus till hedningarna
Jes 42:6
Luk 2:29-32

Messias skulle öppna blinda ögon
Jes 42:7
Joh 9:1-7

Messias skulle sätta fångar fria
Jes 42:7
Luk 4:18-21

Han skulle föra folk ut ur mörkrets välde
Jes 42:7
Kol 1:13

Messias skulle vara från begynnelsen
Jes 48:16
Joh 8:25

Messias skulle vara sänd av Gud
Jes 48:16
Joh 7:29, 8:42

Messias skulle komma för alla folk
Jes 49:1
Rom 15:8-9

Messias skulle vara avskild redan i moderlivet
Jes 49:1
Luk 1:30-33

Messias skulle kallas vid namn redan i moderlivet
Jes 49:1
Matt 1:20-21

Hans mun skulle vara likt ett skarpt svärd
Jes 49:2
Upp 1:16

Hans mun skulle Herrens tjänare
Jes 49:3
Matt 12:18

Messias arbete skulle se förgäves ut i människors ögon
Jes 49:4
1 Kor 15:57-58

Messias arbete skulle se förgäves ut i människors ögon
Jes 49:4
1 Kor 15:58

Messias skulle komma för att föra Israels folk tillbaka till Gud
Jes 49:5
Matt 15:24

…men inte bara Israel utan också hednafolken
Jes 49:6
Apg 1:8

Messias skulle föraktas
Jes 49:7
Mark 10:33-34

Messias skulle hatas av världen
Jes 49:7
Joh 15:18

Messias skulle vara ett förbund
Jes 49:8
Matt 26:28

De som kommer till Messias ska aldrig hungra eller törsta
Jes 49:8
Joh 6:35, Upp 7:16

Messias ska leda troende till vattenkällor
Jes 49:8
Upp 7:17

Messias skulle visa upp tecknet på sina händer
Jes 49:16
Luk 24:39-40, Joh 20:27-28

Messias skulle tala ord av vederkvickelse
Jes 50:4
Joh 6:63

Messias skulle höra Guds röst
Jes 50:4
Joh 12:49

Messias skulle lyda Gud och inte var upprorisk
Jes 50:5
Fil 2:6-8

Messias skulle få sin rygg piskad
Jes 50:6
Matt 27:26

Messias skulle bli hånad
Jes 50:6
Luk 22:63

Messias skulle bli spottad på
Jes 50:6
Matt 27:30

Messias skulle vara helt fokuserad på sitt uppdrag
Jes 50:7
Luk 9:51-53

Messias skulle bli förklarad rättfärdig
Jes 50:8
1 Tim 3:16

Messias skulle lita helt på Gud
Jes 50:9
1 Pet 2:23

Messias skulle inte vara förgänglig som alla andra människor
Jes 50:9
Apg 2:27-32

Goda nyheter angående frälsning skulle proklameras
Jes 52:7
Rom 10:15

Messias skulle vara en tjänare som blev högt upphöjd
Jes 52:13
Fil 2:5-11

Han skulle bli så slagen att hans utseende fördärvades
Jes 52:14
Matt 26:67-27:30

Hans blod skulle utgjutas för hela mänskligheten
Jes 52:14
Upp 1:5, 1 Joh 2:2

Hans eget folk skulle inte tro på honom
Jes 53:1
Joh 12:37-38

Han skulle komma från en ringa bakgrund
Jes 53:2
Luk 2:7, 2 Kor 8:9

Han skulle se ut som en vanlig människa
Jes 53:2
Fil 2:7

Messias skulle bli föraktad
Jes 53:3
Matt 13:57

Messias skulle bli övergiven av människor
Jes 53:3
Mark 14:50

Messias skulle lida
Jes 53:3
1 Pet 2:23

Messias skulle bli övergiven av människor
Jes 53:3
Mark 14:50

Messias skulle inte matcha upp med folks förväntan
Jes 53:3
Joh 12:34

Messias skulle bära folks sjukdomar
Jes 53:4
Matt 8:17

Messias skulle bära folks smärtor
Jes 53:4
Matt 8:17

Folk skulle tro att han blev förbannad av Gud
Jes 53:4
Matt 27:41-43

Messias skulle bli genomborrad
Jes 53:5
Joh 19:34-37

Messias skulle ta på sig straffet för mänsklighetens synd
Jes 53:5
Rom 3:21-26

Han skulle skapa frid mellan Gud och människor
Jes 53:5
Rom 5:1, Ef 2:13-18

“Genom hans sår är vi helade”
Jes 53:5
1 Pet 2:24

Han skulle bära hela mänsklighetens skuld
Jes 53:6
Gal 1:4, 2 Kor 5:21

Han skulle komma för att kalla hem de förlorade fåren
Jes 53:6
Luk 15:1-7, Matt 15:24

Messias skulle bli misshandlad
Jes 53:7
Luk 22:63

Messias skulle ödmjuka sig
Jes 53:7
Fil 2:6-11

Messias skulle inte öppna sin mun mot sina åklagare
Jes 53:7
1 Pet 2:23

Messias skulle vara likt ett offerlamm
Jes 53:7
Joh 1:29

Messias skulle dö en våldsam död
Jes 53:8
Matt 27:26

Få i hans generation skulle förstå att han dog för deras synder
Jes 53:8
Se hela Apg mm.

Han skulle begravas i en rik mans grav
Jes 53:9
Matt 27:57-60

Messias skulle vara syndfri
Jes 53:9
1 Pet 2:22

Det var Guds vilja att låta honom lida
Jes 53:10
Joh 18:11

Messias skulle vara ett syndoffer
Jes 53:10
Matt 20:28

Den som gör Messias liv till ett skuldoffer får leva
Jes 53:10
Rom 3:23-25

Gud skulle utföra sin vilja genom Messias
Jes 53:10
Joh 6:38

Hans liv och död skulle producera avkomma
Jes 53:10
Gal 3:29

Hans själ skulle få utstå vedermöda
Jes 53:11
Mark 14:34

Han skulle förklara de många rättfärdiga
Jes 53:11
Rom 3:23-25

Han skulle bära människornas skuld
Jes 53:11
2 Kor 5:21

Eftersom Messias gick i döden skulle han få auktoritet
Jes 53:12
Matt 28:18-20

Messias skulle räknas bland förbrytare
Jes 53:12
Luk 22:37

Messias skulle träda in i överträdarnas ställe
Jes 53:12
Joh 18:40

Messias skulle uppfylla de löften David fick (bl.a. löftet om uppståndelsen)
Jes 55:3
Apg 13:34

Messias skulle vara ett vittne för folken
Jes 55:4
Upp 1:5

Messias skulle vara en furste och ledare
Jes 55:4
Upp 19:14

Messias skulle förse med räddning och rättvisa
Jes 59:16-17
1 Tess 5:8-10

Messias ska förse var och en efter sina gärningar
Jes 59:18
Upp 22:12

Återlösaren skulle komma till Sion
Jes 59:20
Luk 2:38

Herrens Ande skulle vila över Messias
Jes 61:1
Matt 3:16-17

Han skulle predika glädjens budskap
Jes 61:1
Luk 4:17-21

Han skulle komma med frihet och befrielse till de budnda
Jes 61:1
Joh 8:31-32, Rom 8:2-4

Messias skulle predika nåd
Jes 61:2
Joh 1:14-16

Messias ska komma med en hämndens dag från Gud
Jes 61:2
2 Tess 1:6-10, Upp 19:11-21

Messias skulle jubla i Gud
Jes 61:10
Luk 10:21

Messias skulle vara lik en brudgum
Jes 61:10
Ef 5:25-27

Frälsaren ska komma med lön
Jes 62:11
Upp 22:12

Han ska komma med eld och svärd en dag
Jes 66:16

2 Tess 1:7-8, Upp 19:11-21

JESUS KRISTUS I PSALMERNA

Se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig.” (Ps 40:8)

 


Messias skulle väcka ilska hos hedningarna
Ps 2:1
Apg 4:25-28

Ledare i världen skulle komma samman mot Messias
Ps 2:2
Matt 26:3-4, Upp 16:14

Messias skulle vara kung
Ps 2:6
Joh 12:13, Upp 11:15

Messias skulle vara Guds Son
Ps 2:7
Luk 1:31-35

Herren skulle säga till Messias att han är Guds Son
Ps 2:7
Matt 3:17, 17:5

Messias, Guds Son skulle födas
Ps 2:7
Luk 2:11

Messias skulle bli arvinge till allt
Ps 2:8
Heb 1:1-2

Messias skulle be och få auktoritet över hela jorden
Ps 2:8
Matt 28:18-20

Messias ska styra folken med järnspira som man krossar lerkärl
Ps 2:9
Upp 2:27

De som inte flyr till Messias, Guds Son, för skydd kommer gå under
Ps 2:12
Joh 3:36

Messias kommer en dag komma med vrede
Ps 2:12
Upp 19:11-21

Barn och spädbarn skulle lovsjunga Messias
Ps 8:3
Matt 21:15-16

En liten tid innan sitt upphöjande skulle Messias vara ringare än änglarna
Ps 8:6
Heb 2:9

Allt skulle läggas under Messias fötter
Ps 8:7
Heb 2:8-9, 1 Kor 15:27

Messias skulle uppstå från det döda
Ps 16:8-10
Apg 2:25-32

Messias skulle inte se förgängelsen
Ps 16:8-10
Apg 13:34-37

Messias skulle upphöjas inför Guds ansikte
Ps 16:10
Apg 2:25-32

Messias skulle ropa ut till Gud
Ps 22:2
Matt 27:46

Messias skulle bli övergiven av Gud
Ps 22:2
Mark 15:34

Messias skulle be ut till Gud om natten utan att få ro
Ps 22:3
Matt 26:36-46

Messias skulle vara som en tola-mask
Ps 22:7
Matt 27:39-40

Messias skulle bli hånad och föraktad
Ps 22:7
Mark 10:34

Folk skulle skaka på huvudet åt Messias och håna honom
Ps 22:8
Matt 27:39

Folket skulle hånfullt be Messias “som är älskad” lita på Gud
Ps 22:9
Matt 27:43

Messias skulle känna Gud redan i moderlivet
Ps 22:10-11
Luk 1:30-33

Messias skulle bli övergiven från all hjälp
Ps 22:12
Mark 14:50

Messias skulle bli korsfäst
Ps 22:13-18
Matt 27:35

Demoniska entiteter skulle omge Messias under korsfästelsen
Ps 22:13-18
Kol 2:15

Messias hjärta skulle brista och vatten skulle flöda från hans kropp
Ps 22:15
Joh 19:34

Messias ben skulle gå ur led
Ps 22:15
Matt 27:35

Messias skulle törsta medan han blev korsfäst
Ps 22:16
Joh 19:28

Messias skulle dö
Ps 22:16
Rom 4:25

Messias skulle vara omringad av både judar och hedningar på korset
Ps 22:17
Luk 23:36, Matt 27:41-43

Messias skulle bli genomborrad
Ps 22:17
Joh 19:34-37

Messias skulle vara helt utblottad och stirrad på under sitt lidande
Ps 22:18
Luk 23:33-49

De skulle kasta lott om hans klädnad
Ps 22:19
Joh 19:23-24

Hans försoning skulle göra troende till hans “bröder”
Ps 22:23
Heb 2:10-12

Falska vittnen skulle uppträda mot honom
Ps 27:13
Matt 26:60

Messias skulle uppstå från det döda
Ps 30:4
Luk 24:5-6

Messias skulle bringa jubel på morgonen efter kväll av sorg
Ps 30:6
Luk 24:1-8

Messias skulle överlämna sin ande i Guds händer
Ps 31:6
Luk 23:46

Många skulle planera att ta  Messias liv
Ps 31:14
Matt 12:14, 27:1

Han skulle förtrösta helt på Gud
Ps 31:15-16
Heb 2:13, 1 Pet 2:23

Messias den rättfärdige skulle få lida
Ps 34:20
1 Pet 2:21, 4:1

Inget av hans ben skulle krossas
Ps 34:21
Joh 19:32-33

Messias skulle vara tyst och inte försvara sig själv
Ps 38:14-16
Matt 27:14, 1 Pet 2:23

Kristi offer skulle ersätta alla andra offer
Ps 40:7-9
Heb 10:7-13

Skrifterna skulle vittna om honom
Ps 40:8
Joh 5:39, Heb 10:7

Messias skulle göra Guds vilja
Ps 40:8-9
Joh 5:30

Messias skulle inte dölja budskapet från församlingen
Ps 40:10-11
Joh 18:20

Hans förrädare skulle dela bröd med honom
Ps 41:10
Mark 14:17-18

Messias skulle tala nådens ord
Ps 45:3
Luk 4:22

Messias skulle vara välsignad av Gud för evigt
Ps 45:3
Ef 1:3

Messias skulle vara en hjälte med svärd
Ps 45:4
Upp 19:11-20

Messias skulle komma för sanningen
Ps 45:5
Joh 18:37

Messias skulle vara Gud
Ps 45:7-8
Heb 1:8-9, Joh 1:1-3

Messias tron skulle vara evig
Ps 45:7-8
Heb 1:8-9, Luk 1:31-33

Messias skulle agera rättfärdigt
Ps 45:7-8
Joh 5:30

Messias skulle göra troende till sina “bröder”
Ps 45:8
Heb 2:10-11

Folken ska lova kung Messias alltid och för evigt
Ps 45:18
Upp 7:9-17

Messias själ skulle inte förbli i dödsriket
Ps 49:16
Apg 2:24

Messias skulle stiga upp i himlen
Ps 68:19
Ef 4:8

Han skulle ge gåvor till människorna
Ps 68:19
Ef 4:7-11

Messias skulle bli hatad utan anledning
Ps 69:5
Joh 15:24-25

Messias skulle lida för Herrens sak
Ps 69:7
Fil 2:6-8

Hans judiska bröder skulle inte känna honom
Ps 69:9
Joh 1:10-11

Hans biologiska bröder skulle inte vet vem han var
Ps 69:9
Joh 7:5

Messias skulle ivra för Herrens hus
Ps 69:10
Joh 2:13-17

Messias skulle bära smädelser för Guds skull
Ps 69:10
Rom 15:3

Messias skulle få utstå hån, skam och vanära
Ps 69:20
Matt 27:27-44

Messias skulle bli övergiven och sakna tröstare
Ps 69:21
Mark 14:50

Messias skulle bli erbjuden galla och ättika
Ps 69:22
Matt 27:34

Messias skulle få ättika för att släcka sin törst
Ps 69:22
Joh 19:29-30

Messias skulle bli slagen av Herren och förföljd av judarna
Ps 69:23-27
Rom 11:7-10, Joh 19:11

Messias skulle bli ett tecken för många
Ps 71:7
Luk 2:34

Messias skulle tala i liknelser
Ps 78:1-2
Matt 13:34-35

Messias skulle sitta på Guds högra sida
Ps 80:18
Apg 5:31

Messias skulle vara en ättling till kung David
Ps 89:4-38
Matt 1:1

Messias skulle kalla Gud “Fader”
Ps 89:27
Matt 11:27

Messias skulle vara Guds “förstfödde”
Ps 89:28
Kol 1:15

Messias skulle vara evig
Ps 102:26-28
Heb 1:10-12, 13:8

Messias skulle vara Skaparen
Ps 102:26-28
Heb 1:10-12, Joh 1:3

Falska vittnen skulle träda upp emot Messias
Ps 109:2
Mark 14:56

Messias skulle be för sina åklagare/fiender
Ps 109:4
Luk 23:34

Messias förrädare skulle leva ett kort liv
Ps 109:4
Apg 1:16-20

Messias förrädare skulle få sitt ämbete ersatt
Ps 109:4
Apg 1:16-20

Folk skulle håna och skaka på huvudet åt honom
Ps 109:25
Mark 15:29-30

Messias skulle vara Herren
Ps 110:1
Matt 22:41-45

Messias skulle sitta på Guds högra sida
Ps 110:1
Mark 16:19

Messias skulle få sina fiender under sina fötter
Ps 110:1
1 Kor 15:25

Messias skulle vara en präst likt Melkisedek
Ps 110:4
Heb 5,6,7

Messias ska besegra jordens kungar
Ps 110:5-6
Upp 17:14, 19:11-21

Messias ska hålla dom bland hednafolken
Ps 110:6
Matt 25:31-46

Han skulle vara stenen som byggnadsarbetarna kastat bort
Ps 118:22
Matt 21:42-43

Han skulle komma i Herrens namn
Ps 118:26
Matt 21:9

Han skulle komma när Herrens hus (templet) fortfarande fanns
Ps 118:26
Matt 21:9

Han skulle bli hyllad med lövrika kvistar
Ps 118:27
Joh 12:13

Kungen Messias skulle komma från David
Ps 132:11
Matt 1:1

“Ett horn” skulle skjuta upp åt David
Ps 132:17
Luk 1:68-70