Regler och riktlinjer
1. Du har enbart 20 sekunder att svara på varje fråga.
2. När du väl har valt ditt svar kan det inte ångras.
3. Bland de fyra svarsalternativen finns bara ett som är korrekt.
4. Du kan inte välja något alternativ när tiden går.
5. Om du lämnar quizzet efter att det har startat måste du börja om från början.
7. Du får poäng baserat på rätt svar.
8. Efter att du har besvarat samtliga frågor, presenteras resultatet för dig.
Bibeln.nu
Tid kvar
20
Du har slutfört alla frågor!