Skip to main content

“I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.” (1 Mos 1:1–3)

“1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till.” (Joh. 1:1–3)

”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.” (Joh. 1:14)

“Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.” (5 Mos. 6:4)

“Tomas svarade honom: Min Herre och min Gud!” (Joh. 20:28)

“För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.” (Rom. 10:9)

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:19–20)

“Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2 Kor. 3:17–18)

“Jag och Fadern är ett.” (Joh. 10:30)

“Allt har min Far överlämnat till mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” (Matt. 11:27)

“medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet.” (Tit. 2:13)

 “I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt” (Kol. 2:9)

“Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.” (2 Kor. 13:13)

“Men om Sonen säger han: Gud, din tron består i evigheters evighet, och ditt rikes spira är rättens spira.” (Hebr. 1:8)

“Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: Honom som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet! Och de fyra varelserna sade: Amen. Och de äldste föll ner och tillbad.” (Upp. 5:13–14)