Skip to main content

Vittnesbörd4

”Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son.”
(1 Joh. 5:9)