Skip to main content

Jesus är den enda vägen till himlen. Ett sådant exklusivt uttalande kan förvirra, överraska eller till och med förolämpa, men det är ändå sant. Bibeln lär att det inte finns någon annan väg till frälsning än genom Jesus Kristus. Jesus säger själv i Joh. 14:6: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Han är inte ett sätt, som i en av många; Han är vägen, som i den enda. Ingen, oavsett rykte, prestation, speciell kunskap eller personlig helighet, kan komma till Gud Fadern utom genom Jesus.

Jesus är den enda vägen till himlen av flera anledningar. Jesus var ”utvald av Gud” att vara Frälsaren (1 Petr. 2:4) . Jesus är den ende som har kommit ner från himlen och återvänt dit (Joh. 3:13) . Han är den enda personen som har levt ett perfekt mänskligt liv (Hebr. 4:15) . Han är det enda offret för synden (1 Joh. 2:2 & Hebr. 10:26). Han ensam uppfyllde lagen och profeterna (Matt. 5:17). Han är den enda mannen som har besegrat döden för alltid (Hebr. 2:14–15). Han är den ende medlaren mellan Gud och människan (1 Tim. 2:5). Han är den enda människan som Gud har ”upphöjt . . . till det högsta” (Fil. 2:9).

Jesus talade om sig själv som den enda vägen till himlen på flera ställen förutom Johannes 14:6. Han presenterade sig själv som föremål för tron ​​i Matt. 7:21–27. Han sa att hans ord är liv (Joh. 6:63). Han lovade att de som tror på honom kommer att få evigt liv (Joh. 3:14–15) . Han är porten till fåren (Joh. 10:7) livets bröd (Joh. 6:35) och uppståndelsen (Joh. 11:25). Ingen annan kan med rätta göra anspråk på dessa titlar.

Apostlarnas predikan fokuserade på Herren Jesu död och uppståndelse. Petrus, som talade till Sanhedrin, förkunnade tydligt att Jesus var den enda vägen till himlen: ”Frälsning finns hos ingen annan, ty det finns inget annat namn under himlen givet åt mänskligheten genom vilket vi måste bli frälsta” (Apg. 4:12) . Paulus talade till synagogan i Antiokia och pekade ut Jesus som Frälsaren: ”Jag vill att ni ska veta att genom Jesus förkunnas syndernas förlåtelse för er. Genom honom blir var och en som tror fri från all synd” (Apg. 13:38–39) . Johannes skriver till församlingen i stort och specificerar Kristi namn som grunden för vår förlåtelse: ”Jag skriver till er, kära barn, ty era synder har blivit förlåtna för hans namns skull” (1 Joh. 2:12. Ingen annan än Jesus kan förlåta synd.

Det eviga livet i himlen är endast möjligt genom Kristus. Jesus bad: ”Nu är detta evigt liv: att de ska känna dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt” (Joh. 17:3). För att ta emot Guds fria frälsningsgåva måste vi se bara till Jesus och enbart Jesus. Vi måste lita på Jesu död på korset som vår betalning för synd och på Hans uppståndelse. ”Denna rättfärdighet från Gud kommer genom tro på Jesus Kristus till alla som tror” (Rom 3:22).

Vid ett tillfälle i Jesu tjänst vände många av folkmassan ryggen åt honom och gick därifrån i hopp om att hitta en annan frälsare. Jesus frågade de tolv: ”Vill ni också gå bort?” (Joh 6:67). Petrus svar är helt rätt: ”Herre, till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi har trott och fått veta att du är Guds Helige” (Joh. 6:68–69).

Må vi alla dela Petrus tro, att evigt liv enbart finns i Jesus Kristus.