Skip to main content

Den här filmen är en perfekt introduktion till Jesus genom Lukasevangeliet. Jesus överraskar och förvirrar ständigt människor, från Hans mirakulösa födelse till Hans uppgång ur graven. Följ Hans liv genom utdrag ur Lukas bok, alla mirakel, läror och passion.

Gud skapar allt och älskar mänskligheten. Men mänskligheten är olydig mot Gud. Gud och mänskligheten är åtskilda, men Gud älskar mänskligheten så mycket att Han ordnar inlösen för mänskligheten. Han sänder sin Son Jesus för att vara ett fullkomligt offer för att gottgöra oss.

Innan Jesus kommer, förbereder Gud mänskligheten. Profeter talar om Jesu födelse, liv, död och uppståndelse.

Jesus väcker uppmärksamhet. Han undervisar i liknelser som ingen riktigt förstår, ger syn åt blinda och hjälper dem som ingen ser värda att hjälpa.

Han skrämmer de judiska ledarna, de ser Honom som ett hot. Så de ordnar genom Judas förrädaren och deras romerska förtryckare för Jesu korsfästelse. De tror att saken är avgjord. Men kvinnorna som tjänar Jesus upptäcker en tom grav. Lärjungarna får panik. När Jesus dyker upp tvivlar de på att Han är verklig. Men det är vad Han förkunnade hela tiden: Han är deras perfekta offer, deras Frälsare, segrare över döden. Han stiger upp till himlen och säger åt sina anhängare att berätta för andra om Honom och Hans läror.

Klicka här för att se filmen

Filmen är översatt till 2082 språk.