Skip to main content

Rättfärdig och kärleksfull
”Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör.” (Psalm. 145:17)

En beskrivning om Gud
”Han är vår klippa, hans verk är utan brist, hans vägar alltid de rätta. Han är en trofast Gud, fri från allt ont, han är rättfärdig och rättvis.” (5 Mos. 32:4)

Guds kraft
”Stor och mäktig är Gud, han förkastar inte den som har rent hjärta.” (Job 36:5)

Lita på Guds löften
”Du skall veta att det är Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud.” (5 Mos. 7:9)

Gud beskrivs med ett enda ord
”Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.” (1 Joh. 4:8)

Gud är barmhärtig
”Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig.” (Psalm. 86:5)

Gud är opartisk
”Då tog Petrus till orda: Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör.” (Apg. 10:34-35)

Guds kärlek för oss i praktik
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.” (Joh. 3:16-17)

Gud gav det yttersta beviset på vad verklig kärlek är
”Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.” (1 Joh. 4:9-10)

Gud visar sin nåd mot oss, fastän vi inte förtjänar det
”Vilken Gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd.” (Mika 7:18)

Guds välsignelser ges till alla människor
”då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?” (Matt. 5:45-46)

Gud gav allt! Han vill att vi ska ha allt!
”Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom?” (Rom. 8:32)

Gud älskar oss som en kärleksfull far
”Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom.” (1 Joh. 3:1)

Guds kärlek är en säker tillflykt
”Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt.” (Psalm. 36:8)

Vi bör följa Guds exempel
”Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.” (1 Joh. 4:11)

Kärlek innebär fostran
”Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär.” (Hebr. 12:6)

Gud älskar oss med evig kärlek
”ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem. Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet.” (Jer. 31:3)

Inget kan skilja oss från Guds kärlek!
”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.” (Rom. 8:38-39)