Skip to main content

Att vara kristen är mer än att identifiera sig med en viss religion eller bekräfta ett visst värdesystem. Att vara kristen betyder att du har anammat vad Bibeln säger om Gud, mänskligheten och frälsningen. Tror du på följande sanningar som finns i Bibeln?

Gud är suverän skapare

Samtida tänkande säger att människan är en produkt av evolutionen. Men Bibeln säger att vi skapades av en personlig Gud för att älska, tjäna och njuta av oändlig gemenskap med Honom. Nya testamentet avslöjar att det var Jesus Kristus själv som skapade allting och att allting är skapad till Honom och för Honom. (Johannesevangeliet 1:3 ; Kolosserbrevet 1:16). Därför äger och styr Han också allt (Psaltaren 103:19). Det betyder att Han har auktoritet över våra liv och att vi är skyldiga Honom absolut lojalitet, lydnad och tillbedjan.

Gud är helig

Gud är absolut och fullkomligt helig (Jesaja 6:3) och därför kan Han inte begå eller godkänna det onda (Jakobsbrevet 1:13). Gud kräver helighet av oss också. Det står i Första Petrusbrevet 1:16: ”Du ska vara helig, ty jag är helig”.

Mänskligheten är syndig

Enligt Skriften är alla skyldiga till synd: Det finns ingen människa som inte syndar (1 Kungaboken 8:46). Det betyder inte att vi är oförmögna att utföra handlingar av mänsklig vänlighet. Men vi är helt oförmögna att förstå, älska eller behaga Gud på egen hand (Romarbrevet 3:10-12) .

Synd kräver ett straff

Guds helighet och rättvisa kräver att all synd straffas med evig död (Hesekiel 18:4 ; Romarbrevet 6:23). Det är därför att helt enkelt ändra våra beteendemönster inte kan lösa vårt syndproblem eller eliminera dess konsekvenser.

Jesus är Herre och Frälsare

Romarbrevet 10:9 säger: ”Om du med din mun bekänner Jesus som Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, ska du bli frälst.” Även om Guds rättvisa kräver död för synd, har Hans kärlek gett en Frälsare som betalade straffet och dog för syndare (Första Petrusbrevet 3:18). Kristi död tillfredsställde kraven på Guds rättvisa, och Kristi fullkomliga liv tillfredsställde kraven på Guds helighet (Andra Korinthierbrevet 5:21), vilket gjorde det möjligt för Honom att förlåta och frälsa dem som tror på Honom (Romarbrevet 3:26).

Den frälsande trons karaktär

Sann tro åtföljs alltid av omvändelse från synd. Omvändelse är att komma överens med Gud om att du är syndig, att bekänna dina synder för Honom och göra ett medvetet val att vända dig från synd (Lukasevangeliet 13:3 , 5 ; Första Tessalonikerbrevet 1:9), följa Jesus Kristus (Matteusevangeliet 11:28-30 ; Johannesevangeliet 17:3) och lyda Honom genom att göra det Han säger (Första Johannesbrevet 2:3). Det räcker alltså inte att tro vissa fakta om Honom. Till och med Satan och hans demoner tror på den sanne Guden (Jakobsbrevet 2:19), men de älskar och lyder Honom inte. En sann och frälsande tro svarar alltid i lydnad (Efesierbrevet 2:10).