Skip to main content

Det finns många olika idéer om vem gud/Gud är. Och de kan inte alla ha rätt (eftersom de motsäger varandra på många sätt). Som Kristna finner vi frälsning endast genom tro på Jesus Kristus. Jesus är den enda vägen till himlen. Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.” (Joh. 14:6).

Apostlagärningarna 4:12 säger: ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” Kristendomen gör det mycket tydligt att: ​​Jesus är helt och hållet Gud, och den enda vägen till Gud.

Låt oss definiera olika trossystem:

Hinduism – Massor av gudar, många manifestationer av gud.

Populär andlighet/New Age – Jag är gud, främjar personlig gudomlighet.

Buddhism – Tror att ingen gud eller gudar existerar.

Islam – Det finns en gud, men du kan inte känna honom.

Kristendomen – Det finns en Gud och Han vill ha en personlig och kärleksfull relation med dig.

Att förstå vad andra tror är en sak. Men det är viktigare att veta vad DU tror på. De tre stora monoteistiska religionerna är till exempel väldigt olika varandra. Lägg märke till diagrammet nedan:

För mobilanvändare: Vänligen rotera din enhet för att se hela diagrammet.

MONOTEISM KRISTENDOM ISLAM JUDENDOM
GRUNDARE: Jesus Mohammad Abraham
GUDS NATUR: En Gud som heter YHWH, Treenigheten En gud som heter Allah En Gud som heter YHWH
BOK: Bibeln Koranen Gamla testamentet
JESUS: Gud och Frälsare En profet, inte Gud Vanlig jude, inte Messias
JESU UPPDRAG: Dö för och rädda människan från synd En profet, kom för att förkunna Inte Messias
JESU DÖD: Ställföreträdande Korsfästes inte Avrättad för anspråk på att vara gudomlig
JESU UPPSTÅNDELSE: Ja det gjorde Han Nej det gjorde han inte Nej det gjorde han inte
FRÄLSNING: Nåd genom tro Goda gärningar Goda gärningar

Att förstå vem du är, vem Gud är och hur vi sluter fred med Gud genom tro på Jesus Kristus är avgörande för att hitta hopp, syfte och evigt liv.