Skip to main content

”Om hon sätter sig tillsammans med mig på den här bänken, blir det ett tecken för mig att du vill att jag gifter mig med henne! – I Jesu namn, amen” Bänken var nymålad; giftermålet blev aldrig av.

Det är härligt att du bryr dig om Guds vilja för ditt liv. Du kanske vill lyssna in vad Anden säger och förväntar dig Hans tilltal – men det är hopplöst att urskilja detta från dina egna önskningar, dina egna inre röster! Är det kanske inte bättre att dra lott, kasta tärningen, låta Gud styra slumpen? Eller finns det ett annat sätt? Behöver det verkligen vara en sådan kramp att finna Guds vilja?

John MacArthur tillhör den skara som tror att Guds Ord räcker i och för livets alla lägen som kristen. I denna lilla bok lyfter han fram sex viktiga principer ur Bibeln för hur vi kan finna Guds vilja. Den sjätte och sista principen kanske får dig att dra en suck av lättnad: ”Gör som du vill”, när de fem första principerna är verksamma i ditt liv.

Författare: John MacArthur

Klicka här för att köpa boken