Skip to main content

Det finns enbart en enda Gud som är helig, allsmäktig, evig och alltings skapare. Förutom Bibelns Gud finns ingen annan verklig gud. Gud är till av evighet, han har ingen början och inget slut. Vi tror inte att Gud finns i allt eller att allt är Gud (panenteism/panteism). Gud finns bortom skapelsen men kan vara närvarande i sin skapelse genom sin Helige Ande. Guds väsen är treenigt. Gud är EN men har uppenbarat sig som tre lika gudomliga gestalter/personer: Fadern, Jesus Kristus och som den Helige Ande. (1 Mos. 17:1, Ps. 90:2, Jes. 44:6, Kol. 1:16, 1 Joh. 5:7-8)

Fadern är en del av Guds väsen. Ingen kan komma till Fadern utom genom Jesus, och ingen kan komma till Jesus utan att Fadern drar honom. Jesus och Fadern är ett. Vi tror att den som blir en kristen blir ett barn till Gud Fadern och att Guds barn kan tala förtroligt med sin Fader. Till Gud Fadern får vi framlägga alla våra önskningar och behov. (Joh. 6:44, Joh. 10:30, Joh. 14:6, Rom. 8:15, 1 Kor. 8:6, Gal. 4:6, Fil. 4:6, 1 Joh. 2:14)

Jesus Kristus är Guds Messias, Guds Son, Gud själv som kommit till jorden i mänsklig gestalt. Gud lät sig födas till denna jord av en jungfru som blev havande genom den Helige Ande. Jesus är därigenom både fullt ut sann människa och fullt ut sann Gud. Som Gud kunde/kan Jesus göra under och förlåta synder. Som människa fick Jesus utstå lidande, smärtor och sjukdom. Han fick dela vår vardag med glädje, nöd, lidanden och umbäranden, dock utan att synda. (Jes. 53:3, Mark. 2:10, Joh. 10:30, Joh. 20:31, Fil. 2:6-11, Hebr. 4:15)

Jesus kom till jorden för att i vårt ställe dö på ett kors för våra synder, och för att ge alla som tror på honom evigt liv. Jesu död på korset är ett fullgott försoningsoffer för alla tider för alla människors synder. Jesus föddes, levde och dog helt syndfri. Han levde ett helt syndfritt liv i enlighet med Guds Lag, och genom tro på Jesus får den troende tillräkna sig den rättfärdighet Jesus vann genom sin syndfrihet. Jesus är uppstånden från döden och är nu tillbaka i himlen varifrån vi väntar hans återkomst. (Matt. 24, Mark. 16:6, Joh. 8:46, Hebr. 4:15, Hebr. 10:12).

Den Helige Ande är en del av Gud själv, verksam på jorden i osynlig gestalt. Han tar sin boning i den människa som omvänder sig från sitt egenliv och blir en troende. Den troende är ett tempel för Gud genom att Guds Helige Ande bor i den troendes inre.

De troende kan erfara en särskild uppfyllelse av den Helige Ande: dopet i den Helige Ande. Den Helige Ande ges då åt de troende för att de skall lära och förstå Guds Ord och vilja, för att de skall helgas till att bli allt mer lika Jesu karaktär, för att de skall få kraft att bli Jesu vittnen, och för att de skall få en övernaturlig kraft att utföra tecken och under så som Gud vill. Den Helige Ande delar ut ”nådegåvor” bland de troende – så som han vill – så att gåvorna blir till nytta och de troende uppbyggs. Gud bekräftar sitt Ord, sitt evangelium, med tecken och under genom den Helige Ande. (Luk. 16:20, Joh. 14:26, Joh. 16:8, Apg. 1:8, Apg. 2:38, Apg. 4:31, 1 Kor. 6:19, 1 Kor. 13 och 14, 1 Petr. 1:2, 1 Joh. 5:7-8)