Skip to main content

Vad säger Guds Ord om ett ofött foster?
”Herrens ord kom till mig: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag:att vara profet för folken.” (Jer. 1:4-5)

Gud verkar i en människas liv redan i fosterstadiet
”Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.” (Psalm. 139:13-16)

Guds 10 budord förbjuder oss att döda ett liv
”Du skall inte dräpa.” (2 Mos. 20:13)

Att göra abort efter våldtäkt eller incest är inte en ursäkt
”Fäderna skall inte straffas med döden för barnens skull och inte barnen för fädernas skull. Var och en skall dö för sitt eget brott.” (5 Mos. 24: 16)

Hur kan vi undvika att ta fel beslut?
”Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.” (Jak. 1:5)

Lita aldrig på din egen bedömning, lita på Gud.
”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte på ditt eget förstånd. Tänk på honom vart du än går, så skall han jämna vägen för dig.” (Ords. 3:5)

Gud ger dig styrka att göra det som är rätt
”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.” (Fil. 4:13)

Du prövas inte mer än vad du klarar av
”Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.” (1 Kor. 10:13)

Guds lösningar på våra problem sträcker sig långt mer utöver vår fattningsförmåga
”Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem.” (Hebr. 7:25)

Om du lider av skuldkänslor och känner dig långt borta från Gud för du har tidigare gjort så säger Guds Ord följande:
”Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa.” (Psalm. 34:19)

Och även följande:
”Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet och vars namn är heligt: Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde. Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft.”
(Jes. 57:15)

Kan Gud förlåta mig när jag syndat mot honom så mycket?
”Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull?” (Jes. 1:18)

Och även följande:
”Jag, jag är den som utplånar dina brott, för min egen skull, jag minns inte mer dina synder.”
(Jes. 43:25)